Ervaren logistieke dienstverleners onder één paraplu, dat is Greenport Logistics.

Het is belangrijk om u en uw klanten te blijven koesteren en nog beter te servicen. Logischer logistiek helpt daarbij.

Dit is uw kans om uw markt te vergroten

door intelligentere logistiek.

Bedrijven die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het initiatief, kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor.

Nu één logistiek netwerk voor de sierteeltsector in Nederland, België en Duitsland.

Optimalisering van de dienstverlening aan de markt en het behalen van synergievoordelen staan voorop.

De betrouwbaarheid van Greenport Logistics:
be available to promise.

De belangrijkste doelen van het optimaliseren van Available to Promise-processen zijn een efficiënt capaciteitsgebruik, een hoge klanttevredenheid met betere levertijden en maximale winstgevendheid.

Logischer logistiek is:

uw klanten

beter servicen.

Snel inspringen op de dag van vandaag, dag-distributie, nacht-distributie. Het kan allemaal.

Bloemisterij: ‘FloraHolland schetst een onterecht negatief beeld van de logistieksector’

foto Bloemisterij: ‘FloraHolland schetst een onterecht negatief beeld van de logistieksector’

De aanvoerlogistiek naar de veiling kan beter. FloraHolland spreekt zelfs van een mogelijke kostenbesparing van 64 miljoen euro. Klinkt interessant, maar de transporteurs zetten vraagtekens bij de herkomst van de gegevens. En ze zitten niet te wachten op inmenging van de veiling in hun bedrijfsvoering. ‘Iedereen moet op zijn eigen speelveld blijven’, vindt de directie van De Winter Logistics.

Marianne de Winter van De Winter Logistics is stellig: “De veiling wil op andermans speelveld vertellen wat er moet gebeuren. Dat werkt niet. Natuurlijk vinden ook wij het belangrijk dat er iets verandert in de aanvoerlogistiek. Door de vraag naar kleinere partijen neemt de fijnmazigheid toe. En doordat de handel steeds vaker timeslots hanteert neemt ook de tijdsdruk toe. Daardoor zie je kwekers andere keuzes maken. Ze gaan zelf rijden en hebben daardoor hogere transportkosten, omdat zij altijd met minder beladen wagens rijden. Dat is helder. Of FloraHolland daar de coördinatie over moet hebben en of dat door alle partijen in de sector geaccepteerd wordt, betwijfelen wij. Bovendien suggereert die 64 miljoen kostenbesparing dat de partijen in onze branche nu zomaar wat doen. Dat is natuurlijk niet zo. Wij zijn er niet blij mee dat FloraHolland dat beeld in de wereld heeft gebracht.”

Volgens Marianne de Winter vertellen de cijfers die FloraHolland gebruikt niet het hele verhaal. “Ik vraag me af hoe die 64 miljoen berekend is. Er is namelijk niet exact bekend hoeveel volume er in de markt is. Wat er via FloraHolland wordt afgerekend is bekend, de rest niet. Bovendien lezen we nergens duidelijk dat in die 64 miljoen de aanvoer van de import meegenomen is. Er wordt ook steeds gepraat over de vele lege wagens op de A4. Dat klopt niet. In regio Westland, Aalsmeer en Rijnsburg is onze beladingsgraad bijvoorbeeld 86 procent. Als dat niet zo was, hadden we onze deuren allang kunnen sluiten.”

Volgens De Winter Logistics ligt de oplossing van de logistieke vraagstukken bij de commerciële marktpartijen, niet bij de veiling. Eric de Winter: “Wij maken deel uit van de coöperatie Greenport Logistics, een samenwerkingsverband van negen logistiek dienstverleners over Nederland, gespecialiseerd in aanvoerlogistiek. Deze organisatie heeft een groot gedeelte van de Nederlandse aanvoerlogistiek in handen en dat loopt uitstekend. Dat neemt niet weg dat de versnippering in de rest van de aanvoerlogistiek groot is met inefficiëntie tot gevolg. Maar of FLOW daar een einde aan maakt? De eerste vraag bij de regierol van de veiling is of de kwekers hun eigen wagens zullen opheffen. En de tweede vraag is of de ontvangende partijen de belangrijke rol die ze hebben, gaan overlaten aan de veiling. De handel kan zich juist middels de logistiek onderscheiden.”

”Als de veiling de regierol zou krijgen dan zijn wij onze positie kwijt en daar zullen we niet gelukkig mee zijn”, vult Marianne de Winter aan. “We willen graag zelf de regie in handen houden en niet alleen een leverancier van wagens zijn.”

Ondertussen zit de transportwereld sowieso niet stil. Eric de Winter: “Wij hebben binnen De Winter Logistics ook nieuwe businessmodellen ontwikkeld gericht op de toenemende fijnmazigheid, de kortere doorlooptijden en een intensievere samenwerking. Door het juiste product op het juiste moment te vervoeren kun je de druk weghalen. Kwekers moeten daarom door een juiste informatievoorziening de prioriteitstelling duidelijk kunnen maken. De kunst voor ons is om dat ene blik bloemen in die bulk mee te krijgen. We bedenken logistieke concepten die dat kunnen en het lijkt ons het beste als meerdere commerciële partijen in de markt dit doen. Ons vakgebied is logistiek en daar zijn wij goed in. En dat willen we ook in de toekomst blijven.”

Voor meer informatie over dit stuk van Bloemisterij kunt u contact opnemen met Marianne de Winter via 0174 – 615333.