Oplossingen

Transparantie Beter inzicht door openheid en vertrouwen.

Greenport Logistics hanteert een open werkwijze, zodat u exact weet hoe tarieven zijn opgebouwd en waar de kosten in de keten gemaakt worden. Wij gaan met u na hoe we besparingen kunnen realiseren om het uiteindelijke rendement te verhogen.

Daarnaast zijn de werkprocessen inzichtelijk door het inzetten van state of the art ICT. Zo hebben de partners van Greenport Logistics elk een eigen systeem voor planning, eigen typen boordcomputers en afzonderlijke Transport Management Systemen (TMS). Om dat alles ineen te vlechten, hebben we het overkoepelende Greenport Logistics ICT-platform ingevoerd. Daarmee worden alle vrachtgegevens, planningen en wagencapaciteiten direct inzichtelijk.

Door de Greenport Logistics Track & Trace-functionaliteit weten niet alleen wij, maar ook u, exact waar fusten, containers en stapelwagens zich bevinden. Dit heeft uiteindelijk het voordeel dat de vervolgprocessen beter gepland worden en aansluiten. Zo realiseren we optimale Right In Time-levering en kunt u besparen op opslagcapaciteit.

Heldere formule
Het fundament van de dienstverlening is een heldere serviceformule. Uniforme afspraken tussen alle partners binnen de coöperatie. De aansturing van de gezamenlijke activiteiten en het bewaken van de kwaliteit van dienstverlening is geregeld via een aparte centrale organisatie die vanuit haar onafhankelijke rol uw belang nadrukkelijk voor ogen houdt.