Oplossingen

Samenwerken Winstgevend samenwerken, zowel horizontaal als verticaal.

Strategisch samenwerken is steeds belangrijker. Door horizontale samenwerking is een belangrijke efficiencyslag te maken, zoals ook de samenwerking van de partners binnen Greenport Logistics bewijst. Voor meer winstgevendheid in de sierteeltketen is een verticale samenwerking echter ook noodzakelijk. Dat wordt mogelijk met de kennis en ervaring die wij onze externe partners, veilingen, exporteurs, distributiecentra, retailketens, aanbieden.

Wij opereren als innovatieve 4PL dienstverlener. Elk vanuit de eigen deskundigheid en toegevoegde waarde werken we samen met u gemeenschappelijke businesscases uit, mede op basis van slimmere logistiek. We kunnen zowel het transport van producent naar veiling als van veiling naar eindklant organiseren en intelligenter verbinden. Door onze geografische spreiding en de centrale planning maakt u optimaal gebruik van het Greenport Logistics netwerk: daarmee worden de integrale logistieke kosten geminimaliseerd, en het financiële resultaat voor alle deelnemers geoptimaliseerd.