Ervaren logistieke dienstverleners onder één paraplu, dat is Greenport Logistics.

Het is belangrijk om u en uw klanten te blijven koesteren en nog beter te servicen. Logischer logistiek helpt daarbij.

Dit is uw kans om uw markt te vergroten

door intelligentere logistiek.

Bedrijven die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het initiatief, kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor.

Nu één logistiek netwerk voor de sierteeltsector in Nederland, België en Duitsland.

Optimalisering van de dienstverlening aan de markt en het behalen van synergievoordelen staan voorop.

De betrouwbaarheid van Greenport Logistics:
be available to promise.

De belangrijkste doelen van het optimaliseren van Available to Promise-processen zijn een efficiƫnt capaciteitsgebruik, een hoge klanttevredenheid met betere levertijden en maximale winstgevendheid.

Logischer logistiek is:

uw klanten

beter servicen.

Snel inspringen op de dag van vandaag, dag-distributie, nacht-distributie. Het kan allemaal.

Uniek slotplatensysteem

foto Uniek slotplatensysteem

Dat beperkte de mogelijkheden voor sierteeltvervoerders om samen te werken, een belangrijke reden om in 2007 het samenwerkingsverband Greenport Logistics in het leven te roepen. Ook het gehele (voorraad-)beheer van deze slotplaten is moeilijk sluitend te krijgen. Stapelwagens met slotplaten zwerven immers rond over alle vestigingen van de veilingen, bij kwekers en exporteurs.

Unieke technologie

Reden voor De Winter Logistics en Van Es Logistics om een eigen systeem te ontwikkelen. Een uniek systeem ook: de gebruikte technologie is in deze hoedanigheid nog nooit toegepast. Daarnaast hebben we in alle slotplaten een RFID-tag gemonteerd die ons trace-mogelijkheden biedt. In eigen beheer hebben we opslagunits ontwikkeld die op alle hubs van de Greenport Logistics partners zijn geplaatst. Deze kasten zijn uitgerust met RFID-readers en een toegangssysteem, dat weer is gekoppeld aan de transport-managementsystemen van de partners en het overkoepelend ICT-platform van Greenport Logistics.

Accurate registratie

Hierdoor is het mogelijk om een accurate saldoregistratie te creëren voor alle partners van Greenport Logistics. Zo is het eenvoudig mogelijk transportopdrachten uit te wisselen, zonder onduidelijkheid over het gebruik van de slotplaten. Toegang tot de slotplatenkast is alleen mogelijk met een persoonlijk uitgegeven tag en/of een ritlijst. Die moeten de partners zelf creëren vanuit hun planningssysteem. Elke transactie wordt geregistreerd op bedrijf, autonummer en personeelsnummer. Om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen wordt daarnaast bij elke transactie een foto gemaakt van degene die de kast opent. Oneigenlijk gebruik wordt hiermee voorkomen.

Eén type slotplaat

Alle partners binnen Greenport Logistics maken gezamenlijk gebruik van één type slotplaat. Hierdoor zijn we binnen Greenport Logistics in staat om de totale voorraad slotplaten fors te verlagen. Bijkomend voordeel: elke partner heeft niet langer meer zijn eigen voorraad, maar maakt gebruik van de voorraad op de hubs. Er is real-time inzicht in de saldo’s van het aantal slotplaten op alle hubs waardoor het mogelijk is om, rekening houdend met het verwachtte volume, de voorraad naar de juiste hub te sturen op het juiste moment.