Ervaren logistieke dienstverleners onder één paraplu, dat is Greenport Logistics.

Het is belangrijk om u en uw klanten te blijven koesteren en nog beter te servicen. Logischer logistiek helpt daarbij.

Dit is uw kans om uw markt te vergroten

door intelligentere logistiek.

Bedrijven die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het initiatief, kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor.

Nu één logistiek netwerk voor de sierteeltsector in Nederland, België en Duitsland.

Optimalisering van de dienstverlening aan de markt en het behalen van synergievoordelen staan voorop.

De betrouwbaarheid van Greenport Logistics:
be available to promise.

De belangrijkste doelen van het optimaliseren van Available to Promise-processen zijn een efficiënt capaciteitsgebruik, een hoge klanttevredenheid met betere levertijden en maximale winstgevendheid.

Logischer logistiek is:

uw klanten

beter servicen.

Snel inspringen op de dag van vandaag, dag-distributie, nacht-distributie. Het kan allemaal.

Greenport Logistics start pilot in België

foto Greenport Logistics start pilot in België

In 2014 zijn de eerste plannen gemaakt om de dienstverlening te vergroten richting het zuiden. Daarbij is vooral gekeken naar het tuinbouwgebied in de buurt van Lochristi. Dit is behoorlijk tuinbouwgebied, zowel wat betreft het teeltareaal als de distributiemogelijkheden. Een pilot van drie maanden moet uitwijzen of het interessant is om Belgische relaties via het netwerk van dienst te kunnen zijn.

Binnen Greenport Logistics zal Van der Helm Transport de partner die verantwoordelijk wordt voor de regionale collectie en distributie tijdens de pilot. Dit zal zowel voor de eigen klanten als voor het netwerk gaan gebeuren.

Met ingang van medio 2015 hebben ook alle partners toegang tot deze regio. Hierdoor profiteren alle klanten van de partners aan de uitbreiding van het netwerk. Aan de hand van de resultaten zal na afloop van de pilot worden bepaald of België definitief wordt meegenomen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manager Greenport Logistics, Arnoud de Vries, telefoonnummer 0174 - 67 15 68.