Ervaren logistieke dienstverleners onder één paraplu, dat is Greenport Logistics.

Het is belangrijk om u en uw klanten te blijven koesteren en nog beter te servicen. Logischer logistiek helpt daarbij.

Dit is uw kans om uw markt te vergroten

door intelligentere logistiek.

Bedrijven die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het initiatief, kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor.

Nu één logistiek netwerk voor de sierteeltsector in Nederland, België en Duitsland.

Optimalisering van de dienstverlening aan de markt en het behalen van synergievoordelen staan voorop.

De betrouwbaarheid van Greenport Logistics:
be available to promise.

De belangrijkste doelen van het optimaliseren van Available to Promise-processen zijn een efficiƫnt capaciteitsgebruik, een hoge klanttevredenheid met betere levertijden en maximale winstgevendheid.

Logischer logistiek is:

uw klanten

beter servicen.

Snel inspringen op de dag van vandaag, dag-distributie, nacht-distributie. Het kan allemaal.

Greenport Logistics stelt hoge eisen aan aangesloten partners

foto Greenport Logistics stelt hoge eisen aan aangesloten partners

Greenport Logistics stelt hoge eisen aan haar partners. Op alle fronten ligt de lat hoog, van de uitrusting van het materieel tot het opleidingsniveau van de chauffeurs en de IT-standaarden. Mede dankzij het slim opgezette netwerk, dat is gebaseerd op het hub and spoke principe, is Greenport Logistics in staat om een maximaal efficiënte en doelmatige dienstverlening te bieden. 

De basis van het netwerk van Greenport Logistics is het hub and spoke principe. Hierbij maken de leden, op dit moment negen logistieke dienstverleners, maximaal gebruik van de depots. Dit zijn er tien verspreid over Nederland, Duitsland en België. Gebruikmakend van deze depots organiseert Greenport Logistics een maximale bundeling van vervoerstromen. Alle deelnemers bedienen een eigen regio, waarbinnen zij excelleren in de collectie en distributie. Gezamenlijk organiseert het samenwerkingsverband de spoke, dit zijn de verbindingen tussen de verschillende depots.

Iedere deelnemer in het netwerk moet voldoen aan standaarden, zoals onder meer de uitrusting van het materieel, het opleidingsniveau van de chauffeurs, IT-standaarden en slot- en venstertijden. Ook voor de uitwisseling van de orderdata zijn er standaarden ontwikkeld. Elke deelnemer wordt volgens de principes van operational excellence beoordeeld op zowel het realiseren van deze standaarden als op de performance in de dienstverlening. Het resultaat van dit proces is dat Greenport Logistics met zijn deelnemers een maximaal efficiënte en doelmatige dienstverlening verleent, zowel in de collectie en distributie (hub) als in het pendelverkeer (spoke) tussen de verschillende depots.

Elke deelnemer stuurt de orders digitaal door naar het Greenport Logistics platform. De verzameling van alle orders op de verschillende depots van alle deelnemers resulteert in een maximaal inzicht in de benodigde capaciteit. Dankzij dit inzicht is Greenport Logistics in staat om zo efficiënt mogelijke transportstromen tussen de depots te organiseren.

Wilt meer informatie over het netwerk van Greenport Logistics? Neem dan contact op met Arnoud de Vries via (+31)77-7410000.