Ervaren logistieke dienstverleners onder één paraplu, dat is Greenport Logistics.

Het is belangrijk om u en uw klanten te blijven koesteren en nog beter te servicen. Logischer logistiek helpt daarbij.

Dit is uw kans om uw markt te vergroten

door intelligentere logistiek.

Bedrijven die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het initiatief, kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor.

Nu één logistiek netwerk voor de sierteeltsector in Nederland, België en Duitsland.

Optimalisering van de dienstverlening aan de markt en het behalen van synergievoordelen staan voorop.

De betrouwbaarheid van Greenport Logistics:
be available to promise.

De belangrijkste doelen van het optimaliseren van Available to Promise-processen zijn een efficiƫnt capaciteitsgebruik, een hoge klanttevredenheid met betere levertijden en maximale winstgevendheid.

Logischer logistiek is:

uw klanten

beter servicen.

Snel inspringen op de dag van vandaag, dag-distributie, nacht-distributie. Het kan allemaal.

Indrukwekkende verbetering van beladingsgraad, CO2-uitstoot en verlaging van het percentage lege ritten

foto Indrukwekkende verbetering van beladingsgraad, CO2-uitstoot en verlaging van het percentage lege ritten

Om de kwaliteit en het functioneren van het netwerk van Greenport Logistics te beoordelen, wordt er periodiek vastgesteld welke resultaten er geboekt worden. Dankzij het goed functioneren van het logistieke netwerk en het commitment van de partners is het afgelopen jaar forse progressie geboekt voor wat betreft beladingsgraad, CO2-uitstoot en percentage lege ritten. 

Het Greenport Logistics netwerk is sinds 2009 actief. In de afgelopen jaren is het Greenport Logistics gelukt om een landelijk dekkend netwerk te formeren, waarbij tevens België (West-Vlaanderen) en Duitsland (Niederrhein) zijn ontsloten door middel van het netwerk.

Om de kwaliteit en het functioneren van het netwerk te beoordelen, wordt er periodiek vastgesteld welke resultaten er geboekt worden. Dit gebeurt aan de hand van een aantal parameters, zoals onder meer de beladingsgraad, de CO2-uitstoot en het percentage lege ritten. Dankzij het goed functioneren van het netwerk en het commitment van de deelnemers hierin, heeft Greenport Logistics de afgelopen jaren uitstekende resultaten geboekt. Zo is de beladingsgraad gestegen van 65% naar gemiddeld 89%, de CO2 uitstoot is gedaald met 30% en het percentage lege ritten is verminderd met maar liefst 60%.

Deze resultaten vormen het levende bewijs dat, dankzij een strategische samenwerking en een maximale optimalisatie van de logistiek, zeer goede resultaten geboekt kunnen worden. Hiermee hoopt Greenport Logistics met haar partners bij te kunnen dragen aan een verduurzaming van de logistieke keten van sierteeltproducten, evenals aan een versterking van Sierteelt BV Nederland.

Op zoek naar uiterst duurzame logistieke partners? Neem dan contact op met Arnoud de Vries, manager Greenport Logistics via (+31)77-7410000.