Ervaren logistieke dienstverleners onder één paraplu, dat is Greenport Logistics.

Het is belangrijk om u en uw klanten te blijven koesteren en nog beter te servicen. Logischer logistiek helpt daarbij.

Dit is uw kans om uw markt te vergroten

door intelligentere logistiek.

Bedrijven die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het initiatief, kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor.

Nu één logistiek netwerk voor de sierteeltsector in Nederland, België en Duitsland.

Optimalisering van de dienstverlening aan de markt en het behalen van synergievoordelen staan voorop.

De betrouwbaarheid van Greenport Logistics:
be available to promise.

De belangrijkste doelen van het optimaliseren van Available to Promise-processen zijn een efficiƫnt capaciteitsgebruik, een hoge klanttevredenheid met betere levertijden en maximale winstgevendheid.

Logischer logistiek is:

uw klanten

beter servicen.

Snel inspringen op de dag van vandaag, dag-distributie, nacht-distributie. Het kan allemaal.

Verrassende uitslag van onderzoek naar samenwerkingsmodel

foto Verrassende uitslag van onderzoek naar samenwerkingsmodel

Al geruime tijd lopen wij met het idee rond om ons samenwerkingsmodel onder te loep te nemen en te analyseren waar we het verdelingsmodel verder kunnen perfectioneren. Via het DAVINCI3 project werd de mogelijkheid geboden om een student in te zetten voor mogelijke onderzoeken binnen de eigen organisatie.

In het voorjaar van 2013 is Karen gestart met haar onderzoek naar het model van Greenport Logistics. Ondanks het feit dat er weinig tot geen literatuur voorhanden is om samenwerkingsverbanden te toetsen of te verbeteren is zij er toch in geslaagd om een voorstel hiervoor uit te werken. In de Algemene Ledenvergadering van september 2013 heeft zij hierover een presentatie gegeven waarbij het model enthousiast werd ontvangen.

Het nieuwe model geeft ons de mogelijkheid om meerdere type partijen, van verschillende grootte en type werkzaamheden, toch te laten aansluiten bij de coöperatie. Niet iedereen hoeft namelijk dezelfde bijdrage te leveren. Die bijdrage kan per lid verschillend zijn. Wel stellen we als voorwaarde dat elke partij toegevoegde waarde heeft voor Greenport Logistics. Die toegevoegde waarde kan uiteenlopende vormen hebben. Denk aan:

  • Geografische ligging
  • Fysieke inbreng
  • Inbreng van specifieke knowhow (ICT en dergelijke)
  • Inbreng in de vorm van financiële investeringen
  • Flexibiliteit bij uitzonderingssituaties

Indien u hierover meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Arnoud de Vries.