Ervaren logistieke dienstverleners onder één paraplu, dat is Greenport Logistics.

Het is belangrijk om u en uw klanten te blijven koesteren en nog beter te servicen. Logischer logistiek helpt daarbij.

Dit is uw kans om uw markt te vergroten

door intelligentere logistiek.

Bedrijven die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het initiatief, kunnen contact opnemen met het hoofdkantoor.

Nu één logistiek netwerk voor de sierteeltsector in Nederland, België en Duitsland.

Optimalisering van de dienstverlening aan de markt en het behalen van synergievoordelen staan voorop.

De betrouwbaarheid van Greenport Logistics:
be available to promise.

De belangrijkste doelen van het optimaliseren van Available to Promise-processen zijn een efficiƫnt capaciteitsgebruik, een hoge klanttevredenheid met betere levertijden en maximale winstgevendheid.

Logischer logistiek is:

uw klanten

beter servicen.

Snel inspringen op de dag van vandaag, dag-distributie, nacht-distributie. Het kan allemaal.

Van der Slot Transport: moderne techniek moet verkeersveiligheid verbeteren

foto Van der Slot Transport: moderne techniek moet verkeersveiligheid verbeteren

Te hard optrekken. Hard remmen. Te snel door bochten rijden. In de transportwereld wordt het nogal eens afgedaan als ‘part of the job’. Niet door de directie van Van der Slot Transport. Het GPL-lid neemt verkeersveiligheid hoog op en startte onlangs de pilot Veilig Rijgedrag van TVM.

Veiligheid op de weg begint bij je eigen organisatie. Daarom startte Van der Slot Transport in maart 2016 met de pilot Veilig Rijgedrag van verzekeraar TVM. Dertien van hun vrachtwagens werden uitgerust met een blackbox, een apparaat dat vooral ‘afwijkingen’ in het rijgedrag van de chauffeur opslaat. Het gaat hier bijvoorbeeld om te hard optrekken, hard remmen en te hard door de bocht rijden. Maar ook het vloeiend rijden (bijvoorbeeld het gebruik van cruise control en het uitrollen) wordt gemeten. Zo krijgt Van der Slot Transport een goed beeld van de verrichtingen per chauffeur. En kan vanuit een analyse van de gegevens gericht worden gewerkt aan eventuele verbeteringen.

Zes van de dertien auto’s van Van der Slot Transport zijn tevens uitgerust met een dashboardcamera en een eyetracker. Deze eyetracker - een soort Big Brother, maar dan vanuit een positief uitgangspunt – houdt bij of de chauffeur door de voorruit kijkt en of hij de ogen open heeft. Als dit drie seconden niet het geval is, hoort de chauffeur een geluidssignaal in de cabine. De dashboardcamera slaat een video van tien seconden voor en tien seconden na een alert (grote overschrijding) op. Deze ultramoderne techniek kan schade tijdens het rijden – zowel voor mens als materieel – beperken of zelfs voorkomen. De eyetracker wordt nadrukkelijk ingezet als hulpmiddel bij het veiliger maken van het transport; de privacy van de chauffeur komt niet in het geding.

Inmiddels heeft ook Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zich positief uitgelaten over de pilot Veilig Rijgedrag. De andere partners van Greenport Logistics overwegen eenzelfde pilot te starten. De hoop en verwachting is dat meerdere transportbedrijven het goede voorbeeld van Van der Slot Transport zullen volgen. Veiligheid op de weg is immers in het belang van iedereen.

Meer weten over deze pilot? Kijk dan op www.tvm.nl/veiligrijgedrag.